Tuyển kế toán tổng hợp 4/2018

Tuyển kế toán tổng hợp 4/2018
Tuyển kế toán tổng hợp trong tháng 4
Xem chi tiết

Tin tuyển dụng nhân sự tháng 5/2014

Tin tuyển dụng nhân sự tháng 5/2014
Tuyển dụng là quy trình sàng lọc và tuyển chọn những người có đủ năng lực đáp ứng một công việc trong một tổ chức, công ty, hoặc một chương trình tự nguyện hay nhóm cộng đồng. 
Xem chi tiết

Tin tuyển dụng nhân sự tháng 4/2014

Tin tuyển dụng nhân sự tháng 4/2014
Tuyển dụng là quy trình sàng lọc và tuyển chọn những người có đủ năng lực đáp ứng một công việc trong một tổ chức, công ty, hoặc một chương trình tự nguyện hay nhóm cộng đồng. Tại các công ty cỡ nhỏ, các lãnh đạo trực tiếp hoặc phòng nhân sự thường tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng. Trong khi đó, các công ty cỡ lớn có thể thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ quy trình tuyển dụng cho các đơn vị làm dịch vụ nhân sự.
Xem chi tiết

Tin tuyển dụng nhân sự tháng 3/2014

Tin tuyển dụng nhân sự tháng 3/2014
Tuyển dụng là quy trình sàng lọc và tuyển chọn những người có đủ năng lực đáp ứng một công việc trong một tổ chức, công ty, hoặc một chương trình tự nguyện hay nhóm cộng đồng. Tại các công ty cỡ nhỏ, các lãnh đạo trực tiếp hoặc phòng nhân sự thường tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng. Trong khi đó, các công ty cỡ lớn có thể thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ quy trình tuyển dụng cho các đơn vị làm dịch vụ nhân sự.
Xem chi tiết

goi tong dai
đối tác

chanweb20t12copy

Website is designed at tnweb.vn